På en pressekonferanse i Måløy 25.04.2016 ble Easy Form sitt samarbeid med Kongsberg Gruppen offentliggjort. Easy Form har blant annet produsert prototype komponenter til Kongsberg sitt luftvernssystem NASAMS.

– Easy Form har vist evne og vilje til å satse på ny teknologi og nye produksjonsmetoder, samt evne til å gjennomføre krevende prosjekt på en profesjonell måte. Dette viser hvordan en virksomhet som har omfattende erfaring fra avanserte leveranser til krevende kunder kan overføre dette til andre industrier, for eksempel forsvar, hvor det at de hadde erfaringen fra R&D (Research and Development) var en betydelig fordel for å bli kvalifisert for forsvarsleveranser hos Kongsberg Gruppen, – som har svært strenge krav, sier Corporate Communication Manager i Kongsberg Gruppen ASA, Johannes Namstad Dobson.

– Dette er en viktig milepæl for Easy Form. Kongsberg Gruppen er et norsk konsern med kontorer i over 25 land. De leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart i et globalt marked og har vært en viktig bidragsyter i internasjonaliseringen av norsk teknologi. Easy Form blir nå en del av dette miljøet og utvikler arbeidsplasser i en tid hvor norsk industri står overfor betydelige utfordringer som følge av nedgangen i investeringene innen blant annet olje og gass, sier styreleder Gunnar Carlson i Easy Form.

Foto: Sindre Kvalheim, Fjordenes Tidende

Les mer fra pressekonferansen ved å trykke på linkene nedenfor.

Fjordenes Tidende – En viktig milepæl

NRK/SF – No kjem forsvarsindustrien til fylket