Vi har gleden av å presentere vår nye hjemmeside www.easyform.no Her kan du blant annet lese mer om våre tjenester og se eksempler på prosjekter vi har gjennomført i samarbeid med våre kunder. Det er lagt vekt på at nettsiden skal være mer dynamisk med tanke på nyhetsoppdateringer, samt å få et responsivt design som er tilpasset både mobilenheter og nettbrett. Vi vil samtidig rette en takk til Farmhouse AS i Stryn som har stått for utvikling av siden.

I forbindelse med lansering av vår nye nettside kjører vi i gang kampanje på en såkalt PPA-Analyse. Til dette trenger vi en 3D modell av ønsket produkt i STP/STEP eller IGES format. Her vil en bl.a. vurdere forslag til flenser og evt. deling av produkt, arealberegninger og slippanalyser.

Tilbudet er gratis og er gjeldende i hele oktober.

Ta kontakt med Eivind Flister for en uforpliktende samtale.

e-post: eivind@easyform.no
mobil: 918 50 510