Måløymiljøet

De seneste årene har Måløy vært sentrum for en rekke nyetableringer av bedrifter med fokus på innovasjon og teknologi. Easy Form er en del av Måløymiljøet. I samarbeid med bl.a. Stadt Towing Tank og Nordwest 3D kan Easy Form tilby en komplett produktutviklingspakke.

Stadt Towing Tank: 180 m lang høyhastighets slepetank for testing av marine konstruksjoner.

Nordwest 3D: Animasjoner, visualiseringer, design og kurs.

Kulturen og næringslivet i Måløy generelt kjennetegnes av evnen til å ta risiko og tenke kreativt. Næringsmiljøet preges av offensive holdninger og en sterk entreprenørånd. Et naturlig resultat av dette er et nyskapende næringsliv og vellykkede etableringer innenfor bl.a. fiskeri, verft og data/IKT

Andre bedrifter i Måløymiljøet:

Lefal Gruve AS
LocalHost AS
NordWest 3D
Seevia AS
Stadt Towing Tank AS
VideoNor AS